Правна информация

ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОЛЕ МАЛЕ е проект на Фондация Майко Мила. Фондацията е регистрирана в Софийски Градски съд, Търговско отделение, VI-4 – с-в, на 01.02.2017, Ф.Д. № 761/2016, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1А, блок 508, вход 3, ет. 7, ап. 58.

Сайтът Оле Мале представлява интернет платформа, която предоставя възможност на жени, майки на деца със специфични потребности да продават онлайн свои ръчно изработени продукти. За да участвате в проекта ОЛЕ МАЛЕ е необходимо да се регистрирате в нашия сайт www.olemale.bg, да ни изпратите писмо с желанието си за участие в платформата, а след това ние ще се свържем с вас, за да ви дадем повече подробности

Продажбата на продуктите, изработени от участничките в проекта, се извършва чрез пряка комуникация, посредством лично съобщение в платформата, между клиента и майката, произвела конкретния продукт.

Фондация Майко Мила не администрира, не осчетоводява и не участва по никакъв начин в продажбите на продуктите.

Сайтът ОЛЕ МАЛЕ има за цел единствено да улесни и подпомогне уязвима група родители, като им предостави възможност да продават онлайн ръчно изработени от тях предмети.

Фондация Майко Мила единствено администрира този уебсайт и публикува информацията на него.

Фондация Майко Мила не извършва тази дейност със стопанска цел, не събира такси за участие в проект ОЛЕ МАЛЕ, не взима процент от направените продажби.

Фондация Майко Мила организира благотворителни рекламни кампании и събития с цел да популяризира каузата ОЛЕ МАЛЕ.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля,преди да използвате уебсайта на проекта ОЛЕ МАЛЕ, собственост на Фондация Майко Мила, прочетете пълния текст на нашата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Фондация Майко Мила обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , както и действащото българско законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които фондация Майко Мила обработва:

1. Контактна информация – имена, имейл адрес
2. IP адрес
3. В някои случаи можем да ви поканим да ни предоставите ваши данни, като литературни текстове, съдържащи лична информация, снимки, видеоклипове и др., които да публикуваме на нашата страница. Обработването на тези данни става единствено след активно изразено съгласие на субекта на данните.
4. За кандидатите да участват в платформата ОЛЕ МАЛЕ, фондация Майко мила може да изиска предоставянето от тяхна страна на определени лични данни, доказващи основанието им за участие.
5. Фондация Майко Мила си сапазва правото да изпрати до всички свои регистрирани потребители покани за участие в свои събития, благотворителни базари, кампании. Участието винаги е възможност, а не задължение.
6. Фондация Майко Мила не обработва и не съхранява данни от банкови карти, банкови сметки или други финансови инструменти.

Фондация Майко Мила обработва вашите лични данни със следните цели:

За целите на комуникацията със своите потребители, партньори, участници в кампании.
За целите на това, да се докаже основание за участие в платформата ОЛЕ МАЛЕ
За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – в случаите, когато това се налага.
Фондация Майко Мила обработва допълнителни данни, като литературни текстове снимки, видеоклипове на своите потребители, но само в случаите, в които субектите на данните сами, доброволно и след подписано активно съгласие за това изрично заявят желание. .
За да можем да изпращаме наши рекламни материали, но единствено в случаите, когато потребителите изрично и активно са заявили желанието си за това.

Срок, в който фондация Майко Мила съхранява вашите лични данни:

Личните данни, които сте предоставили по време на регистрация на профил в нашия сайт, се съхраняват до момента, в който профила ви е активен. По всяко време вие можете да закриете вашия профил и в този случай вашите данни ще бъдат изтрити от нашата система.
Личните данни, които сте предоставили с дел да обосновете своето участие в платформата ОЛЕ МАЛЕ на фондация Майко Мила, се съхраняват единствено до момента, в който се уверим, че основанието за вашето участие е налице. Веднага след това вашите лични данни се унищожават и не се съхраняват под никаква форма при нас.
В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии или други събития, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на вашите лични данни:

Фондация Майко Мила не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това.

Когато специален закон изисква това, фондация Майко Мила прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи,, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

Социални мрежи – моля, имайте предвид, че информацията, публикувана в сайта на проекта ОЛЕ МАЛЕ, собственост на фондация Майко Мила, може да бъде споделяна и в социални мрежи. Фондация Майко Мила не носи отговорност за това.

Вашите права като субект на данни. По всяко време вие имате право да:

Да поискате достъп до вашите лични данни, които фондация Майко Мила обработва, както и да получите копие от тях.
Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражните някое от гореизброените права, моля, изпратете имейл съобщение с искането си на нашата страница за контакт или на имейл на olemalebg@gmail.com. Ще се постараем да ви отговорим веднага

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

Как фондация Майко Мила защитава вашите лични данни?

Фондация Майко Мила гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Фондация Майко Мила
ЕИК 177178543
Адрес: София, Младост 1а, бл: 508, вх 3 ет 7, ап 58
България

Право на коригиране/изтриване на информация

Можете да оттеглите по всяко време съгласието си да съхраняваме и обработваме данните ви, да коригирате съхранените от нас данни, да получите информация или да поискате изтриването на данните.

По всяко време и при поискване ние ще ви предоставим пълна и безплатна информация за това какви ваши лични данни се съхраняват в нашата база данни. Просто ни изпратете кратко искане за това на имейл olemalebg@gmail.com.